Типові недоліки у заявах про реєстрацію як суб’єктів міжнародних передач товарів

Типові недоліки у заявах про реєстрацію як суб’єктів міжнародних передач товарів
 
 • заявниками не подаються довідки щодо попередньої ідентифікації товарів, або такі довідки не відповідають встановленій формі;
 • не надається анотований опис заявлених послуг;
 • довідка щодо попередньої ідентифікації не містить опису та усіх технічних характеристик товарів, не зазначено повного (без скорочень) найменування (опису) товарів, літерно-цифрових позначень товарів; інформації про конкретний базовий виріб, для якого першочергово розроблений і спеціально призначений заявлений товар;
 • не вказується повна сфера використання товару;
 • відсутній аналіз відповідності (невідповідності) найменування, опису та технічних характеристик заявлених товарів найменуванню (опису, технічним характеристикам) товарів, які визначені у відповідних позиціях контрольних списків;
 • наведені у довідці про ідентифікацію товарів містять ознаки товарів, наведених у кількох позиціях контрольного списку, що не було враховано заявником під час проведення попередньої ідентифікації товарів;
 • найменування (позначення) товарів у поданих документах містять розбіжності, зокрема у літерно-цифрових позначеннях (дефіси, крапки, коми, пробіли тощо) та (або) написанні найменувань товарів в однині чи множині;
 • відповідно до висновків попередньої ідентифікації, проведеної підприємством, заявлений товар не віднесений до товарів військового призначення або подвійного використання. Одночасно матеріали звернення не містять відомостей та документів, відповідно до яких щодо згаданого товару можуть застосовуватись процедури державного експортного контролю відповідно до положень статті 10 Закону України "Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання";
 • відповідно до пункту 13 Положення про порядок проведення експертизи в галузі державного експортного контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.07.1997 № 767 у разі коли суб’єкт є розробником (виробником) товарів, міжнародні передачі яких підлягають державному експортному контролю, або має намір провадити посередницьку (брокерську) діяльність, пов’язану з міжнародними передачами товарів військового призначення, у довідці щодо попередньої ідентифікації товарів та у довідці щодо належності (неналежності) товарів (груп товарів) до матеріальних носіїв секретної інформації (матеріальних носіїв інформації, що містять державну таємницю) та ступеня секретності цієї інформації можуть бути зазначені групи товарів. Поряд з цим, відповідно до заяви заявник має наміри зареєструватися за групою товарів, проте матеріали звернення не містять відомостей про вищезазначені умови;
 • відповідно до результатів попередньої ідентифікації, проведеної фахівцями заявника, заявлені товари віднесені до невірної позиції;
 • раніше за результатом експертизи, проведеної Держекспортконтролем на підставі звернення заявника, товари були віднесені до однієї позиції (категорії), проте, у поточному зверненні заявник відносить товари до іншої категорії, втім матеріали звернення не містять відомостей та документів, на підставі яких було змінено характеристики (ідентифікацію) товару;
 • заяви підписані особами, повноваження яких на підписання документів від імені заявника не підтверджено відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР), або в інший спосіб (шляхом надання завірених копій довіреностей чи наказів);
 • в заяві не повідомляється про наявність (або відсутність) у заявника режимно-секретного органу.
 
Про службу
Новини
Головне
Семінари
Фото-галерея
Протокольні рішення
Регуляторна політика
Адміністративні послуги
Посвідчення про реєстрацію
Висновок на переговори
Висновок на тимчасове ввезення/вивезення
Висновок на транзит
Дозвіл на експорт/імпорт
Міжнародний імпортний сертифікат
Атестація СВФЕК
Повноваження на здійснення діяльності щодо попередньої ідентифікації товарів у галузі державного експортного контролю
Експортний контроль
Обсяги міжнародних передач озброєнь
Громадська рада
Матеріали громадської ради
Для громадськості
Публічна інформація
Нормативна база
Правила доступу
Звернення громадян
Консультація з громадскістю
Річний орієнтований план проведення консультацій
Антикорупційна діяльність
Внутрішній аудит
Структура
Система ВФЕК
Банер
Телефони для зв'язку
ГОЛОВНЕ
Фотогалерея
Новини
Презентації
Експортний контроль