Post title imagePost title image

Типові недоліки у заявах на реєстрацію та надання дозвільних документів

Типові недоліки у заявах на реєстрацію та надання дозвільних документів

 

Департаментом державної експертизи за результатом проведеного аналізу матеріалів звернень заявників щодо реєстрації у Держекспортконтролі,  надання їм дозвільних документів на здійснення міжнародних передач товарів та міжнародних імпортних сертифікатів визначено, що характерними типовими недоліками при оформленні таких звернень є:

 

у матеріалах звернення не зазначається конкретне найменування товару, його позначення та, у разі потреби, характеристики, за якими товар можна однозначно ідентифікувати;

найменування товару, яке зазначене у заяві, не відповідає найменуванню, яке наведене в інших документах;

найменування товару, яке зазначене у зовнішньоекономічному контракті або іншому документі на підставі якого заявник має намір отримати дозвіл, не відповідає найменуванню, викладеному в технічній документації на товар (використовуються назви груп товарів, побутове мовлення, суржик);

заяви заповнюються без дотримання вимог наказу Держекспортконтролю від 09.01.2004 № 5 “Про затвердження Інструкції про порядок заповнення заяв щодо отримання дозвільних документів, документів про гарантії та інших документів, що надаються Держекспортконтролем”. А  саме: відсутність номеру та дати заяви; не визначений строк, на який заявник має намір отримати дозвільний документ; невідповідність у  назві товару; невірно визначена одиниця виміру товарів; спецекспортерами надаються суперечливі висновки щодо ідентифікації товарів (неконтрольовані товари ідентифікують як товари військового призначення); переплутані учасники міжнародної передачі (експортер/імпортер/споживач);

комплект документів надається не у обсязі, передбаченому  нормативно-правовими актами в сфері державного експортного контролю;

неякісний (неавтентичний) переклад документів складених іноземною мовою, копії засвідчуються не в порядку встановленому Національним стандартом ДСТУ 4163:2020 "Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів";

матеріали звернень підписані неуповноваженими на це посадовими особами;

при оформленні заяв на проведення попередньої експертизи та реєстрації у   період дії воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24  лютого 2022 року № 64 (64/2022) "Про введення воєнного стану в Україні", у разі  необхідності здійснювати імпорт товарів військового призначення для потреб правоохоронних органів, Збройних Сил та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, інших суб’єктів, що здійснюють боротьбу з тероризмом відповідно до закону,  заявниками замість груп товарів зазначаються позиції Списку товарів військового призначення.

 

Типові недоліки у довідці щодо попередньої ідентифікації товарів:

не зазначається така інформація: скорочена назва, шифр, децимальний номер тощо технічного (конструкторського) документа, якому відповідає товар; повна сфера використання товару  відповідно до його першочергового спеціального призначення;

відсутній аналіз та коментарі відповідності/невідповідності товару позиції (позиціям) списків товарів, що підлягають державному контролю та не враховуються усі позиції де визначені аналогічні товари, першочергово не проводиться ідентифікація щодо належності (неналежності) до товарів військового призначення;

анотований опис технологій/послуг неінформативний в частині питань викладених у додатку 4 до Інструкції про реєстрацію в Держекспортконтролі суб’єктів підприємницької діяльності України як суб’єктів здійснення міжнародних передач товарів, затвердженої наказом Держекспортконтролю від 27.04.2009 № 31, який зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15.07.2009 за № 637/1665.

 

Про службу
Новини
Головне
Семінари
Фото-галерея
Протокольні рішення
Регуляторна політика
Адміністративні послуги
Посвідчення про реєстрацію
Висновок на переговори
Висновок на тимчасове ввезення/вивезення
Висновок на транзит
Дозвіл на експорт/імпорт
Міжнародний імпортний сертифікат
Атестація СВФЕК
Повноваження на здійснення діяльності щодо попередньої ідентифікації товарів у галузі державного експортного контролю
Експортний контроль
Обсяги міжнародних передач озброєнь
Громадська рада
Матеріали громадської ради
Для громадськості
Публічна інформація
Нормативна база
Правила доступу
Звернення громадян
Консультація з громадскістю
Річний орієнтований план проведення консультацій
Антикорупційна діяльність
Внутрішній аудит
Структура
Система ВФЕК
Банер
Телефони для зв'язку
ГОЛОВНЕ
Фотогалерея
Новини
Презентації
Експортний контроль