Post title imagePost title image

ЩОДО ЗМІН У ПОРЯДКУ ІМПОРТУ ТОВАРІВ ВІЙСЬКОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ НА ПЕРІОД ВОЄННОГО СТАНУ

Постановою Уряду від 10.03.2022 № 247 “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань державного експортного контролю” на період воєнного стану розширено коло суб’єктів господарювання, які мають можливість імпортувати в Україну товари військового призначення для потреб оборони держави, та спрощено порядок реєстрації таких суб’єктів в Держекспортконтролі та отримання ними відповідних дозвільних документів.

Отримання від Кабінету Міністрів України повноважень на право здійснення такого імпорту у зазначений період не потребується.

Увага! Зазначене рішення діє тільки на період воєнного стану та поширюється виключно на суб’єктів господарювання України, які здійснюють або мають намір здійснювати імпорт товарів військового призначення для потреб:

правоохоронних органів;

Збройних Сил України;

інших військових формувань, утворених відповідно до законів України;

інших суб’єктів, що здійснюють боротьбу з тероризмом відповідно до закону.

Документом, який підтверджує намір використання товарів для вказаних потреб є сертифікат кінцевого споживача, у якому зазначені вище споживачі товарів визначають місце та мету їх кінцевого використання (встановлення), а також вказують свої гарантії, що ці товари не будуть використані в інших цілях та не будуть передані іншому споживачу на території України або реекспортовані без дозволу Держекспортконтролю (форма зазначеного сертифіката наведена в додатку 3 до Положення, затвердженого постановою КМУ від 27.05.1999 № 920).

Так, для отримання дозволу на здійснення зазначеного імпорту суб’єкт господарювання повинен:

1) бути зареєстрованим в Держекспортконтролі як суб’єкт здійснення міжнародних передач відповідних товарів або груп товарів, які він має намір імпортувати. У разі відсутності такої реєстрації слід подати до Держекспортконтролю лише заяву за типовою формою на проведення попередньої експертизи та реєстрації. За результатами опрацювання заяви суб’єкт реєструється за конкретними товарами або їх групами;

2) подати до Держекспортконтролю заяву за встановленою формою про отримання відповідного дозволу на імпорт товарів. Подання копії зовнішньоекономічного договору (контракту), договору комісії, доручення тощо разом із заявою про отримання разового дозволу не вимагається (ці документи подаватимуться разом із звітами про використання дозволів).

Звертаємо увагу, що вартість разового дозволу визначається (постанова КМУ від 13.07.2011 № 746) у залежності від вартості зовнішньоекономічного контракту, а строк дії такого дозволу не може перевищувати строк дії контракту, тому необхідно обов’язково надавати до Держекспортконтролю письмову інформацію про загальну вартість контракту на імпорт товарів та строк його дії.

Для оперативного подання до Держекспортконтролю всіх необхідних документів вони можуть надсилатися на електронну пошту general@dsecu.gov.ua у формі електронних документів із накладеним кваліфікованим електронним підписом керівника суб’єкта.

У разі прийняття рішення про видачу дозволу, він видається заявникові та передається до єдиного державного інформаційного веб-порталу "Єдине вікно для міжнародної торгівлі" після отримання Держекспортконтролем документа, що підтверджує сплату (адміністративний збір) за його видачу.

Важливо! Оригінал сертифіката кінцевого споживача обов’язково подається до Держекспортконтролю. Для отримання разового дозволу сертифікат подається разом із заявою, а у разі подання його електронної копії, – під час отримання дозволу.

Форми необхідних документів, зазначених в цьому повідомлені, та інструкції щодо їх заповнення розміщені у розділі “Адміністративні послуги” веб-сайту Держекспортконтролю (https://www.dsecu.gov.ua).

Керівникам суб’єктів господарювання, які мають намір отримати реєстрацію в Держекспортконтролі як суб’єктів здійснення міжнародних передач товарів та провадити діяльність спрямовану на задоволення потреб оборони нашої Держави, слід визначити посадову особу, відповідальну за питання експортного контролю та підтримку контактів з Держекспортконтролем в процесі подання/отримання документів.

У разі необхідності додаткові пояснення можна отримати за телефонами:
+380968138473 – Київ

Продовжуємо підтримувати Збройні Сили України!

Про службу
Новини
Головне
Семінари
Фото-галерея
Протокольні рішення
Регуляторна політика
Адміністративні послуги
Посвідчення про реєстрацію
Висновок на переговори
Висновок на тимчасове ввезення/вивезення
Висновок на транзит
Дозвіл на експорт/імпорт
Міжнародний імпортний сертифікат
Атестація СВФЕК
Повноваження на здійснення діяльності щодо попередньої ідентифікації товарів у галузі державного експортного контролю
Експортний контроль
Обсяги міжнародних передач озброєнь
Громадська рада
Матеріали громадської ради
Для громадськості
Публічна інформація
Нормативна база
Правила доступу
Звернення громадян
Консультація з громадскістю
Річний орієнтований план проведення консультацій
Антикорупційна діяльність
Внутрішній аудит
Структура
Система ВФЕК
Банер
Телефони для зв'язку
ГОЛОВНЕ
Фотогалерея
Новини
Презентації
Експортний контроль