ПРОГНОЗ ВПЛИВУ реалізації проєкту постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення”на ключові інтереси заінтересованих сторін

 

ПРОГНОЗ ВПЛИВУ

реалізації проєкту постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до Порядку

здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення”

 на ключові інтереси заінтересованих сторін

 

  1. Проєктом постанови передбачається:

привести Список товарів військового призначення, міжнародні передачі яких підлягають державному контролю (додаток до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.11.2003 № 1807 (далі - Порядок), у відповідність до рішень міжнародного режиму експортного контролю “Вассенаарська домовленість” (далі - ВД), учасницею якого є Україна, ухвалених на Пленарних засіданнях                            у 2016 - 2019 рр.;

розширити практику надання відкритих та генеральних дозволів або висновків (термін дії яких складає до трьох років) базуючись на досвіді провідних країн світу шляхом визначення товарних позицій, які можуть розглядатися Держекспортконтролем як предмет аналізу щодо можливості здійснення міжнародних передач;

знизити ризик використання маршових авіаційних двигунів (примітка 2 до позиції ML10 Списку товарів військового призначення, міжнародні передачі яких підлягають державному контролю), не за призначенням, у тому числі у державах, стосовно яких резолюціями РБ ООН установлено повне або часткове ембарго на постачання товарів військового призначення, шляхом доповнення умов, згідно з якими відповідні двигуни не підлягають контролю, новим положенням щодо кінцевих споживачів таких двигунів та власників і експлуатантів цивільних повітряних суден, на які вони встановлюються;

спростити процедуру засвідчення перекладу документів, складених іноземною мовою, які подаються суб’єктами до Держекспортконтролю, відійшовши від практики залучення нотаріальних послуг;

знизити ризик потрапляння вітчизняних товарів до терористичних угруповань або їх протиправне використання третіми особами через посередника (іноземного імпортера) шляхом отримання документів, які підтверджують повноваження  такого імпортера на здійснення ЗЕД з відповідними товарами;

уточнити зміст документа про походження товарів;

усунути неоднозначне трактування заявниками вимоги щодо засвідчення копій документів в установленому порядку (відповідне засвідчення здійснюється уповноваженою особою суб’єкта, а не нотаріусом);

перейменувати довідку про ступінь секретності товару на довідку про належність товарів до матеріальних носіїв секретної інформації та грифу секретності цих носіїв відповідно до статті 11 Закону;

уточнити зміст зобов'язань та гарантії іноземного суб'єкта - кінцевого споживача стосовно імпортованих товарів в частині здійснення реекспорту та передачі отриманих товарів будь-кому лише за умови одержання попередньої згоди експортера та Держекспортконтролю;

виключити положення, пов’язане з експортом товарів, які є внеском до капіталу спільного українсько-бразильського підприємства - бінаціональної компанії “Алкантара Циклон Спейс”, утвореного відповідно до Договору між Україною та Федеративною Республікою Бразилія про довгострокове співробітництво щодо використання ракети-носія “Циклон-4” на пусковому центрі Алкантара, підписаного 21 жовтня 2003 р. в м. Бразиліа;

відокремити поняття “передачі на території України іншому кінцевому споживачеві товарів, які були імпортовані в Україну” від поняття “передачі іншому кінцевому споживачеві експортованих з України товарів”;

встановити контроль за передачами іншому кінцевому споживачеві товарів, експортованих з України та включених до складу виробів власного виробництва імпортера як їх основні елементи, що можуть бути вилученими та використаними в інших цілях;

усунути корупційні ризики, наведені у абзацах одинадцятому та вісімнадцятому пункту 11 Порядку;

уточнити засоби індивідуального захисту, імпорт та тимчасове ввезення яких не підлягає контролю, а також поширити відповідне виключення на період проведення операції об’єднаних сил (примітка 5 до позиції ML13 Списку товарів);

узгодити Порядок із законодавством, а саме:

Митним кодексом України в частині запровадження механізму “єдиного вікна” та оптимізації здійснення контрольних процедур при переміщенні товарів через митний кордон України, а також внесення кодів згідно з УКТ ЗЕД у дозволах та висновках;

окремими положеннями Конвенції про заборону розробки, виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї та про її знищення (КХЗ), ратифікованої Законом України від 16.10.1998 № 187-XIV (набрала чинності 06.11.1998), в частині наповнення гарантійних документів кінцевого споживача;

Законом України “Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання” в частині уточнення кількості та обсягу технології, яка може передаватися разом із виробом військового призначення для його налагодження, експлуатації та використання; уточнення державних органів, які залучаються до розгляду “проблемних” заяв на експорт; наповнення документа, який містить зобов’язання та гарантії іноземного суб’єкта, який імпортує хімікати; передачі на території України іншому кінцевому споживачеві товарів, які були імпортовані в Україну;

передачі іншому кінцевому споживачеві товарів, експортованих з України;

Законом України “Про електронні довірчі послуги” в частині застосування єдиного державного інформаційного              веб-порталу “Єдине вікно для міжнародної торгівлі”;

Законом України “Про зовнішньоекономічну діяльність” в частині збереження комерційної таємниці;

Елементами експортного контролю за переносними зенітно-ракетними комплексами (ПЗРК), схваленими на Пленарному засіданні міжнародного режиму експортного контролю “Вассенаарська домовленість” у 2003 році, зі змінами, внесеними у 2007 р.

  1. Вплив на ключові інтереси заінтересованих сторін:

Заінтересована сторона

Ключовий інтерес

Очікуваний (позитивний чи негативний)

вплив на ключовий інтерес із зазначенням передбачуваної динаміки змін основних показників
(у числовому або якісному вимірі)

Пояснення

(чому саме реалізація акта призведе до очікуваного впливу)

короткостроковий вплив (до року)

середньостроковий вплив (більше року)

Держава

Забезпечення виконання міжнародних зобов’язань України у сфері нерозповсюдження та експортного контролю, підтримання міжнародної безпеки, а також забезпечення  національної безпеки шляхом застосування заходів державного експортного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення з метою недопущення їх використання у терористичних та інших протиправних цілях у контексті подолання традиційних і нових загроз безпеці.

Позитивний

Позитивний

Реалізація проекту постанови сприятиме зміцненню міжнародного авторитету України, формуванню позитивного іміджу держави як надійного і передбачуваного партнера.

Держава

Забезпечення оперативного обміну інформацією з митними органами в контексті надання адміністративних послуг.

Позитивний

Позитивний

Проєктом передбачається унормувати у Порядку електронну взаємодію з митними органами з використанням механізму “єдиного вікна”.

Держава

Недопущення розголошення та передачі без дозволу інформації суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, що становить комерційну таємницю.

Позитивний

Позитивний

У разі прийняття проєкту постанови заявники надаватимуть до Держекспортконтролю відомості про наявність у матеріалах звернення інформації з обмеженим доступом (комерційної таємниці) та порядок її обігу.

Держава

Здійснення ефективного контролю за виконанням суб’єктом зобов’язань щодо використання товарів у заявлених цілях.

Позитивний

Позитивний

Реалізація проекту постанови дозволить здійснювати контроль за походженням товарів в рамках проведення експертизи в галузі державного експортного контролю.

Держава

Зменшення у деякій мірі навантаження на державні органи, що входять до системи державного експортного контролю, під час надання відповідних адміністративних послуг.

Позитивний

Позитивний

Розширення практики надання відкритих та генеральних дозволів або висновків (термін дії яких складає до трьох років, а не рік) зменшить обсяг заяв про надання дозвільних документів.

Держава

Задоволеність заявників легкістю ведення ЗЕД (одержання адміністративних послуг).

Позитивний

Позитивний

Проєктом передбачається:

- спростити процедуру засвідчення перекладу документів, складених іноземною мовою, які подаються суб’єктами до Держекспортконтролю, відійшовши від практики залучення нотаріальних послуг;

- усунути корупційні ризики, наведені у абзацах одинадцятому та вісімнадцятому пункту 11 Порядку.

Держава

Зниження ризику потрапляння вітчизняних товарів до терористичних угруповань або їх протиправне використання третіми особами через посередника (іноземного імпортера).

Позитивний

Позитивний

Проєктом передбачається:

- встановити вимогу надання заявником документів, які підтверджують повноваження  імпортера на здійснення ЗЕД з товарами військового призначення;

- уточнити зміст зобов'язань та гарантії іноземного суб'єкта - кінцевого споживача стосовно імпортованих товарів в частині здійснення реекспорту та передачі отриманих товарів будь-кому лише за умови одержання попередньої згоди як експортера так і  Держекспортконтролю;

- встановити контроль за передачами іншому кінцевому споживачеві товарів, експортованих з України та включених до складу виробів власного виробництва імпортера як їх основні елементи, що можуть бути вилученими та використаними в інших цілях.

Держава

Усунення неоднозначного трактування вимог законодавства у сфері державного експортного контролю.

Позитивний

Позитивний

Проєктом передбачається уточнити, що засвідчення копій документів здійснюється уповноваженою особою суб’єкта, а не нотаріусом;

Держава

Забезпечення актуальності положень законодавства.

Позитивний

Позитивний

Проєктом передбачається виключити з Порядку положення,  пов’язане з експортом товарів, які є внеском до капіталу спільного українсько-бразильського підприємства - бінаціональної компанії “Алкантара Циклон Спейс” (договір, відповідно до якого утворене підприємство припинено на території Бразилії з 16.07.2016 у звязку з односторонньою денонсацією з боку бразильської сторони).

Суб’єкти здійснення міжнародних передач товарів, центральні органи виконавчої влади, військові формування, правоохоронні органи, органи та підрозділи цивільного захисту України, іноземні суб’єкти господарської чи іншої діяльності

(споживачі адміністративних послуг у сфері державного експортного контролю)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Суб’єкти здійснення міжнародних передач товарів, центральні органи виконавчої влади, військові формування, правоохоронні органи, органи та підрозділи цивільного захисту України, іноземні суб’єкти господарської чи іншої діяльності

(споживачі адміністративних послуг у сфері державного експортного контролю)

Здійснення зовнішньоекономічної діяльності у правовому полі та збереження репутації.

 

 

 

 

Позитивний

Позитивний

Реалізація проєкту постанови, яким передбачається в першу чергу імплементувати міжнародні стандарти, знизить ризик використання товарів у протиправних цілях, а отже ризик застосування до суб’єктів вторинних санкцій іноземними державами.

Дерегуляція господарської діяльності.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дерегуляція господарської діяльності.

 

Позитивний

(уникнення застосування санкцій до суб’єктів господарювання України та безперебійного здійснення ними підприємницької діяльності)

Позитивний

Проєктом передбачається переглянути умови здійснення міжнародних передач авіаційних двигунів (примітка 2 до позиції ML10 Списку товарів) без одержання дозволу Держекспортконтролю шляхом  забезпечення їх фактичного використання суб’єктами господарської або іншої діяльності держав-учасниць міжнародного режиму експортного контролю “Вассенаарська домовленість”. Зазначене забезпечить дотримання міжнародних зобов’язань щодо нерозповсюдження та збереження іміджу України як надійного партнера.

Позитивний

Позитивний

Проєктом передбачається розширити практику надання відкритих та генеральних дозволів або висновків (термін дії яких складає до трьох років) шляхом визначення товарних позицій, які можуть розглядатися Держекспортконтролем як предмет аналізу щодо можливості здійснення міжнародних передач.

 

Позитивний

Позитивний

Проєктом передбачається спростити процедуру засвідчення перекладу документів, складених іноземною мовою, які подаються суб’єктами до Держекспортконтролю, відійшовши від практики залучення нотаріальних послуг.

 

 

Позитивний

Позитивний

Проєктом передбачається усунути корупційні ризики, наведені у абзацах одинадцятому та вісімнадцятому пункту 11 Порядку.

Позитивний

Позитивний

Проєктом передбачається усунути неоднозначне трактування заявниками вимоги щодо засвідчення копій документів в установленому порядку (відповідне засвідчення здійснюється уповноваженою особою суб’єкта, а не нотаріусом).

Позитивний

Позитивний

Проєктом передбачається виключення з під контролю імпорту та тимчасового ввезення засобів індивідуального захисту поширити на період проведення операції об’єднаних сил.

Збереження комерційної таємниці.

Позитивний

Позитивний

У разі прийняття проєкту постанови заявники надаватимуть до Держекспортконтролю відомості про наявність у матеріалах звернення інформації з обмеженим доступом (комерційної таємниці) та порядок її обігу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усі коментарі (0)

Немає Коментарів
Про службу
Новини
Головне
Семінари
Фото-галерея
Протокольні рішення
Регуляторна політика
Адміністративні послуги
Посвідчення про реєстрацію
Висновок на переговори
Висновок на тимчасове ввезення/вивезення
Висновок на транзит
Дозвіл на експорт/імпорт
Міжнародний імпортний сертифікат
Атестація СВФЕК
Повноваження на здійснення діяльності щодо попередньої ідентифікації товарів у галузі державного експортного контролю
Експортний контроль
Обсяги міжнародних передач озброєнь
Громадська рада
Матеріали громадської ради
Для громадськості
Публічна інформація
Нормативна база
Правила доступу
Звернення громадян
Консультація з громадскістю
Річний орієнтований план проведення консультацій
Антикорупційна діяльність
Внутрішній аудит
Структура
Система ВФЕК
Банер
Телефони для зв'язку
ГОЛОВНЕ
Фотогалерея
Новини
Презентації
Експортний контроль