ПРОГНОЗ ВПЛИВУ реалізації проєкту постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання” на ключові інтереси заінтересованих сторін

ПРОГНОЗ ВПЛИВУ

реалізації проєкту постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до Порядку

здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання”

 на ключові інтереси заінтересованих сторін

 

  1. Проєктом постанови передбачається:

привести Єдиний список товарів подвійного використання, наведений у додатку до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.01.2004 № 86 (далі – Порядок), у відповідність до рішень міжнародних режимів експортного контролю “Вассенаарська домовленість”, “Режим контролю за ракетними технологіями”, “Група ядерних постачальників” та “Австралійська група”, учасницею яких є Україна, ухвалених на Пленарних засіданнях у 2017 - 2019 рр.;

уточнити технічні характеристики товарів, міжнародні передачі яких підлягають контролю на національному рівні (спеціальні технічні засоби негласного отримання інформації – частина третя розділу 5 Єдиного списку товарів подвійного використання);

встановити, що висновок щодо належності товарів до окремих позицій частини першої розділу 5 Єдиного списку товарів подвійного використання (“Зв'язок”) надає СБУ;  встановити, що імпорт (тимчасове ввезення) таких товарів здійснюється за дозволом (висновком) Держекспортконтролю; запровадити процедуру погодження експорту (тимчасового вивезення), імпорту (тимчасового ввезення) відповідних товарів з СБУ;

узгодити Порядок із законодавством, а саме:

Митним кодексом України в частині запровадження механізму “єдиного вікна” та оптимізації здійснення контрольних процедур при переміщенні товарів через митний кордон України, а також внесення кодів згідно з УКТ ЗЕД у дозволах та висновках;

окремими положеннями Конвенції про заборону розробки, виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї та про її знищення (КХЗ), ратифікованої Законом України від 16.10.1998 № 187-XIV (набрала чинності 06.11.1998), в частині наповнення гарантійних документів кінцевого споживача;

Концепцією боротьби з тероризмом в Україні, затвердженою Указом Президента України від 05.03.2019 № 53/2019, в частині посилення державного контролю за ввезенням та використанням в Україні безпілотних авіаційних комплексів;

Законом України “Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання” в частині необхідності визначення походження товарів під час проведення експертизи в галузі державного експортного контролю, а також звітування про фактично здійснений експорт чи імпорт товарів;

Законом України “Про електронні довірчі послуги” в частині застосування єдиного державного інформаційного              веб-порталу “Єдине вікно для міжнародної торгівлі”;

Законом України “Про зовнішньоекономічну діяльність” в частині збереження комерційної таємниці.

 

  1. Вплив на ключові інтереси заінтересованих сторін:

Заінтересована сторона

Ключовий інтерес

Очікуваний (позитивний чи негативний)

вплив на ключовий інтерес із зазначенням передбачуваної динаміки змін основних показників
(у числовому або якісному вимірі)

Пояснення

(чому саме реалізація акта призведе до очікуваного впливу)

короткостроковий вплив (до року)

середньостроковий вплив (більше року)

Держава

Забезпечення виконання міжнародних зобов’язань України у сфері нерозповсюдження та експортного контролю, підтримання міжнародної безпеки, а також забезпечення  національної безпеки шляхом застосування заходів державного експортного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання з метою недопущення їх використання у терористичних та інших протиправних цілях у контексті подолання традиційних і нових загроз безпеці.

 

Усунення можливості довільного трактування окремих товарних позицій спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації.

 

 

 

Забезпечення оперативного обміну інформацією з митними органами в контексті надання адміністративних послуг.

 

 

Недопущення порушення прав людини та застосування окремих товарів частини першої розділу 5 Єдиного списку товарів подвійного використання у терористичних цілях.

 

Недопущення застосування безпілотних авіаційних комплексів у терористичних цілях.

 

 

Недопущення розголошення та передачі без дозволу інформації суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, що становить комерційну таємницю.

 

 

 

Здійснення ефективного контролю за виконанням суб’єктом зобов’язань щодо використання товарів у заявлених цілях.

 

 

 

 

Дерегуляція господарської діяльності.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Позитивний

Позитивний

Реалізація проекту постанови сприятиме зміцненню міжнародного авторитету України, формуванню позитивного іміджу держави як надійного і передбачуваного партнера.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У проєкті постанови уточнено технічні характеристики товарів, міжнародні передачі яких підлягають контролю.

 

 

 

 

Проєктом передбачається унормувати у Порядку електронну взаємодію з митними органами з використанням механізму “єдиного вікна”

 

Проєктом передбачається встановити державний контроль за імпортом та тимчасовим ввезенням визначених товарів.

 

 

 

Проєктом передбачається встановити державний контроль за імпортом та тимчасовим ввезенням БПЛА.

 

У разі прийняття проєкту постанови заявники надаватимуть до Держекспортконтролю відомості про наявність у матеріалах звернення інформації з обмеженим доступом (комерційної таємниці) та порядок її обігу.

 

Реалізація проекту постанови дозволить здійснювати контроль за походженням товарів в рамках проведення експертизи в галузі державного експортного контролю.

 

 

 

Проєктом передбачається спростити процедуру отримання висновку на право здійснення тимчасового вивезення товарів, зазначених у розділі 0 Єдиного списку товарів подвійного використання, для гарантійного ремонту шляхом скасування вимоги надання заявником державних гарантій у разі тимчасового вивезення окремих товарів для гарантійного ремонту.

 

Проєктом передбачається спростити процедуру передачі на території України іншим кінцевим споживачам товарів подвійного використання, які були імпортовані в Україну за дозволом без надання державних гарантій щодо їх використання.

Суб’єкти здійснення міжнародних передач товарів, центральні органи виконавчої влади, військові формування, правоохоронні органи, органи та підрозділи цивільного захисту України, іноземні суб’єкти господарської чи іншої діяльності

(пункт 3 Порядку)

Здійснення зовнішньоекономічної діяльності у правовому полі та збереження репутації.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дерегуляція господарської діяльності.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Збереження комерційної таємниці.

Позитивний

Позитивний

Реалізація проєкту постанови, яким передбачається в першу чергу імплементувати міжнародні стандарти:

1) знизить ризик використання товарів у протиправних цілях, а отже ризик застосування до суб’єктів вторинних санкцій іноземними державами;

2) дозволить встановити більш раціональний контроль за товарами (його посилення, послаблення або скасування відносно окремих товарів залежно від таких критеріїв:

- чи має товар військове та цивільне застосування;

- чи є товар основним елементом для розроблення, виробництва, використання або посилення військових можливостей держав;

- наявність товару у держав-неучасниць ВД;

- здатність здійснювати ефективний контроль за експортом товару;

- здатність визначити чіткі та предметні технічні характеристики товару).

 

Проєктом передбачається спростити процедуру отримання висновку на право здійснення тимчасового вивезення товарів, зазначених у розділі 0 Єдиного списку товарів подвійного використання, для гарантійного ремонту шляхом скасування вимоги надання заявником державних гарантій у разі тимчасового вивезення окремих товарів для гарантійного ремонту.

 

Проєктом передбачається спростити процедуру передачі на території України іншим кінцевим споживачам товарів подвійного використання, які були імпортовані в Україну за дозволом без надання державних гарантій щодо їх використання.

 

У разі прийняття проєкту постанови заявники надаватимуть до Держекспортконтролю відомості про наявність у матеріалах звернення інформації з обмеженим доступом (комерційної таємниці) та порядок її обігу.

 

 

 

 

 

Про службу
Новини
Головне
Семінари
Фото-галерея
Протокольні рішення
Регуляторна політика
Адміністративні послуги
Посвідчення про реєстрацію
Висновок на переговори
Висновок на тимчасове ввезення/вивезення
Висновок на транзит
Дозвіл на експорт/імпорт
Міжнародний імпортний сертифікат
Атестація СВФЕК
Повноваження на здійснення діяльності щодо попередньої ідентифікації товарів у галузі державного експортного контролю
Експортний контроль
Обсяги міжнародних передач озброєнь
Громадська рада
Матеріали громадської ради
Для громадськості
Публічна інформація
Нормативна база
Правила доступу
Звернення громадян
Консультація з громадскістю
Річний орієнтований план проведення консультацій
Антикорупційна діяльність
Внутрішній аудит
Структура
Система ВФЕК
Банер
Телефони для зв'язку
ГОЛОВНЕ
Фотогалерея
Новини
Презентації
Експортний контроль