Інформаційна картка (Видача свідоцтва про отримання повноважень)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної служби

експортного контролю України

17.05.2016 року № 42

 

ІНФОРМАЦІЙНА

картка адміністративної послуги

 

Назва послуги

Видача свідоцтва про отримання повноважень на здійснення діяльності щодо попередньої ідентифікації товарів у галузі державного експортного контролю (далі – свідоцтво)

 

1

2

Суб’єкт надання

(назва ОВВ та інших суб’єктів надання)

Державна служба експортного контролю України (далі – Держекспортконтроль)

Категорія отримувача

(оберіть потрібні категорії)

Юридичні особи

Платність послуги

(або вкажіть вартість)

Безкоштовно

Строк надання послуги

(указати кінцевий строк надання послуги з моменту подання заяви до отримання результату)

Строк розгляду Держекспортконтролем заяви щодо отримання повноважень на проведення недержавної експертизи товарів у галузі державного експортного контролю (без урахування строку розгляду документів іншими центральними органами виконавчої влади) становить до 45 днів від дня подання юридичною особою - заявником повного комплекту документів. Строк розгляду заяви може бути продовжений до 90 днів за рішенням Голови Держекспортконтролю.

До строку розгляду заяви не входить час, необхідний для одержання від юридичної особи - заявника додаткових відомостей або інших документів

Способи отримання результату

Свідоцтво отримується уповноваженим представником суб’єкта безпосередньо в Держекспортконтролі.

Для отримання свідоцтва необхідно:

1) надати довіреність суб’єкта, оформлену на ім’я його уповноваженого представника;

2) уповноважений представник суб’єкта повинен пред’явити паспорт або інший документ, що засвідчує його особу

Перелік документів для отримання послуги

(вказати назви документів, долучити, у разі наявності, шаблони, зразки документів та інструкції щодо їх заповнення, з чітким посиланням до якого документу вони відносяться)

1) лист із стислим викладенням мети звернення;

2) заява щодо отримання (продовження строку дії) повноважень на проведення недержавної експертизи товарів у галузі державного експортного контролю (оформлюється за типовою формою);

3) засвідчені копії статуту, установчого договору та свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи-заявника;

4) засвідчена копія довідки Держкомстату України про  включення юридичної особи-заявника до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;

5) засвідчена копія довідки про реєстрацію юридичної особи-заявника;

6) завірена керівником ксерокопію ліцензії на право провадження відповідного виду господарської діяльності, пов'язаного з експертизою товарів, щодо яких планується одержати повноваження

7) довідка щодо характеру виробничої   діяльності із зазначенням конкретних галузей науки і техніки, за якими юридична особа-заявник спеціалізується, та основних видів продукції (робіт, послуг), що виробляються (надаються) юридичною особою;

8) довідка щодо чисельності і спеціалізації штатних працівників - експертів та їх кваліфікаційного рівня;

9) довідка щодо чисельності і спеціалізації позаштатних експертів, яких передбачається залучати для проведення недержавної експертизи товарів, та їх кваліфікаційного рівня;

10) завірена керівником копія спеціального дозволу на провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею (якщо його має юридична особа-заявник), або довідку про відсутність такого дозволу;

11) відомості про створення бази даних законодавчих та інших нормативно-правових актів у галузі державного експортного контролю на електронних та паперових носіях;

12) відомості про посадових осіб, які забезпечують роботу в галузі державного експортного контролю

Законодавчі акти, що передбачають надання послуги

(вказати найменування акту та посилання на відповідну сторінку rada.gov.ua)

1) Закон України "Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання";

2) постанова Кабінету Міністрів України від 15.07.1997 № 767 "Про затвердження Положення про порядок проведення експертизи в галузі державного експортного контролю";

3) наказ Держекспортконтролю від 15.03.2006 № 82 "Про затвердження Інструкції про порядок надання юридичним особам повноважень на проведення недержавної експертизи товарів у галузі державного експортного контролю", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29.03.2006 за № 345/12219

Результат надання

(ліцензія, сертифікат, довідка або інший документ за встановленою формою)

Свідоцтво про отримання повноважень на здійснення діяльності щодо попередньої ідентифікації товарів у галузі державного експортного контролю

Підстави для відмови

(якщо існують, то вкажіть які)

1. У видачі свідоцтва про отримання  повноважень на здійснення діяльності щодо   попередньої ідентифікації товарів у галузі державного експортного контролю або у продовженні строку його дії відмовляється у разі:

наявності в документах, наданих    юридичною особою, недостовірної інформації;

неподання юридичною особою всіх необхідних документів;

порушення юридичною особою законодавства у галузі  державного експортного контролю.

 

2. Свідоцтво про надання повноважень підлягає скасуванню у разі:

порушення уповноваженою юридичною  особою законодавства у галузі державного експортного контролю;

надання уповноваженою юридичною особою завідомо неправдивого висновку щодо попередньої ідентифікації товарів;

встановлення, що свідоцтво про отримання  юридичною особою повноважень на здійснення діяльності щодо попередньої ідентифікації товарів у галузі державного експортного контролю надано юридичній особі на підставі наданих такою особою недостовірних даних;

надання уповноваженою юридичною особою висновку щодо попередньої ідентифікації, підготовленого з порушенням встановлено у додатках до свідоцтва відповідності експертів та товарів (груп товарів), щодо яких вони здійснюють експертизу;

припинення юридичної особи або за заявою цієї особи.

Порядок оскарження

Скарга може адресуватися Голові Держекспортконтролю або його заступнику і розглядається в терміни згідно з чинним законодавством. Скарга подається поштовим переказом до Держекспортконтролю на адресу: вул. Кирилівська, 19-21, м. Київ, 04080, або на особистому прийомі Голови Держекспортконтролю чи його заступника.

Дії або бездіяльність посадових осіб, уповноважених відповідно до закону надавати адміністративні послуги, можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом

Де отримати

(контакти: адреса, телефон, часи прийому)

Державна служба експортного контролю України,

вул. Кирилівська, 19-21, м. Київ, 04080

телефон: (044) 482-58-34;

факс (044) 462-49-70;

e-mail:  general@dsecu.gov.ua;

web: http:// www.dsecu.gov.ua 

Прийом документів проводиться щоденно (крім середи) з 10.00 до 12.00

Видача документів проводиться щоденно (крім середи) з 12.00 до 13.00

Послуга надається ЦНАП

ні

 

 

Директор департаменту

аналітичної і правової роботи,

міжвідомчої та міжнародної взаємодії                                                 В.В. Полянський

 

Про службу
Новини
Головне
Семінари
Фото-галерея
Протокольні рішення
Регуляторна політика
Адміністративні послуги
Посвідчення про реєстрацію
Висновок на переговори
Висновок на тимчасове ввезення/вивезення
Висновок на транзит
Дозвіл на експорт/імпорт
Міжнародний імпортний сертифікат
Атестація СВФЕК
Повноваження на здійснення діяльності щодо попередньої ідентифікації товарів у галузі державного експортного контролю
Експортний контроль
Обсяги міжнародних передач озброєнь
Громадська рада
Матеріали громадської ради
Для громадськості
Публічна інформація
Нормативна база
Правила доступу
Звернення громадян
Консультація з громадскістю
Річний орієнтований план проведення консультацій
Антикорупційна діяльність
Внутрішній аудит
Структура
Система ВФЕК
Банер
Телефони для зв'язку
ГОЛОВНЕ
Фотогалерея
Новини
Презентації
Експортний контроль