Інформаційна картка (Міжнародний імпортний сертифікат)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної служби

експортного контролю України

17.05.2016 року № 42

 

ІНФОРМАЦІЙНА

картка адміністративної послуги

 

Назва послуги

Оформлення та видача міжнародного імпортного сертифіката або інших документів про державні гарантії (зобов’язання) щодо використання у заявлених цілях товарів (далі – МІС)

 

 

1

2

Суб’єкт надання

(назва ОВВ та інших суб’єктів надання)

Державна служба експортного контролю України (далі – Держекспортконтроль)

Категорія отримувача

(оберіть потрібні категорії)

 

Суб’єкти господарювання, які зареєстровані в Держекспортконтролі як суб’єкти здійснення міжнародних передач товарів;

військові формування, правоохоронні органи, органи та підрозділи цивільного захисту України

Платність послуги

(або вкажіть вартість)

50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

Строк надання послуги

(указати кінцевий строк надання послуги з моменту подання заяви до отримання результату)

Термін розгляду заяви не може перевищувати 30 днів від дня отримання від імпортера повного комплекту документів. У разі виникнення обставин, які перешкоджають прийняттю однозначного рішення щодо можливості надання МІС, цей термін може бути продовжено рішенням голови Держекспортконтролю, але не більш як на 30 днів.

До терміну розгляду заяв не зараховується час, необхідний для отримання від імпортера додаткових відомостей або інших документів

Способи отримання результату

МІС отримується уповноваженим представником суб’єкта безпосередньо в Держекспортконтролі.

Для отримання МІС необхідно:

1) надати документи, які підтверджують справляння плати за отримання адміністративної послуги:

оригінал платіжного доручення або його копію, засвідчену підписом керівника суб’єкта (або його заступником, який має право подавати документи до Держекспортконтролю) та печаткою цього суб’єкта;

або оригінал квитанції про сплату;

2) надати довіреність суб’єкта, оформлену на ім’я його уповноваженого представника;

3) уповноважений представник суб’єкта повинен пред’явити паспорт або інший документ, що засвідчує його особу

Перелік документів для отримання послуги

(вказати назви документів, долучити, у разі наявності, шаблони, зразки документів та інструкції щодо їх заповнення, з чітким посиланням до якого документу вони відносяться)

1) лист із стислим викладенням у ньому мети звернення;

2) письмова заява про отримання МІС (заява оформлюється за типовою формою). До заяви, оформленої на аркушах, додається її електронна копія;

3) засвідчена копія зовнішньоекономічного договору (контракту) на імпорт товарів і копію договору імпортера із кінцевим споживачем, якщо імпортером є підприємство чи організація - посередник;

4) засвідчена копія договору імпортера із кінцевим споживачем, якщо імпортером є підприємство чи організація - посередник;

5) примірник сертифіката кінцевого споживача (встановленого зразка);

6) засвідчена копія ліцензії на право провадження  діяльності з товарами, що імпортуються, якщо діяльність з ними підлягає ліцензуванню.

У разі одночасного подання до Держекспортконтролю заяв на оформлення МІС чи іншого державного документа про гарантії та оформлення дозволу на право здійснення відповідного імпорту в заяві на оформлення МІС чи іншого державного документа про гарантії дозволяється посилатися на документи, які були додані до заяви для оформлення дозволу на право здійснення імпорту, замість подання других примірників зазначених документів.

Якщо стосовно товарів, які планується імпортувати, Держекспортконтролем не здійснено попередньої експертизи в галузі державного експортного контролю і суб’єкт господарювання не зареєстрований у Держекспортконтролі як імпортер таких товарів, до зазначених документів додаються документи для проведення реєстрації такого суб’єкта в Держекспортконтролі як суб’єкта здійснення міжнародних передач товарів

Законодавчі акти, що передбачають надання послуги

(вказати найменування акту та посилання на відповідну сторінку rada.gov.ua)

1) Закон України "Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання";

2) постанова Кабінету Міністрів України від 28.01.2004 № 86 "Про затвердження Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання";

3) постанова Кабінету Міністрів України від 20.11.2003 № 1807 "Про затвердження Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення";

4) постанова Кабінету Міністрів України від 27.05.1999 № 920 "Про затвердження Положення про порядок надання гарантій та здійснення державного контролю за виконанням зобов’язань щодо використання у заявлених цілях товарів, які підлягають державному експортному контролю";

5) постанова Кабінету Міністрів України від 13.07.2011 № 746 "Про затвердження Порядку справляння плати за надання платних адміністративних послуг з оформлення та видачі документів у галузі державного експортного контролю і переліку платних адміністративних послуг, що надаються Державною службою експортного контролю, та розміру плати за їх надання";

6) наказ Держекспортконтролю від 09.01.2004 № 5 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення заяв щодо отримання дозвільних документів, документів про гарантії та інших документів, що надаються Держекспортконтролем", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 21.01.2004 за № 90/8689

Результат надання

(ліцензія, сертифікат, довідка або інший документ за встановленою формою)

Міжнародний імпортний сертифікат або інший документ про державні гарантії (зобов’язання) щодо використання у заявлених цілях товарів

Підстави для відмови

(якщо існують, то вкажіть які)

1. Заява про надання МІС залишається без розгляду в разі, коли:

вона подана (підписана) особою, яка не має на це повноважень, або оформлена з порушенням встановлених вимог;

документи подано не в повному обсязі або оформлено з порушенням встановлених вимог.

Про залишення заяви без розгляду Держекспортконтроль повідомляє заявника протягом трьох днів з дня прийняття такого рішення з його обґрунтуванням.

2. У наданні МІС відмовляється у разі:

виникнення потреби в забезпеченні національних інтересів чи додержанні міжнародних зобов’язань України;

припинення в установленому законодавством порядку діяльності юридичної особи – суб’єкта здійснення міжнародних передач товарів;

визнання в установленому законодавством порядку банкрутом суб’єкта здійснення міжнародних передач товарів;

необхідності проведення Держекспортконтролем додаткової експертизи документів, наданих для отримання дозволу;

порушення суб’єктом здійснення міжнародних передач товарів законодавства, у тому числі допущення порушень, передбачених статтею 24 Закону України "Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання";

скасування реєстрації суб’єкта господарювання як суб’єкта здійснення міжнародних передач товарів.

У разі прийняття рішення про відмову в наданні МІС Держекспортконтроль повідомляє заявника та центральний орган виконавчої влади, якщо заявник належить до сфери його управління, протягом трьох днів з дня  прийняття  такого рішення з його обґрунтуванням

 

Порядок оскарження

Скарга може адресуватися Голові Держекспортконтролю або його заступнику і розглядається в терміни згідно з чинним законодавством. Скарга подається поштовим переказом до Держекспортконтролю на адресу: вул. Кирилівська, 19-21, м. Київ, 04080, або на особистому прийомі Голови Держекспортконтролю чи його заступника.

Дії або бездіяльність посадових осіб, уповноважених відповідно до закону надавати адміністративні послуги, можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом

Де отримати

(контакти: адреса, телефон, часи прийому)

Державна служба експортного контролю України,

вул. Кирилівська, 19-21, м. Київ, 04080

телефон: (044) 482-58-34;

факс (044) 462-49-70;

e-mail:  general@dsecu.gov.ua;

web: http:// www.dsecu.gov.ua 

Прийом документів проводиться щоденно (крім середи) з 10.00 до 12.00

Видача документів проводиться щоденно (крім середи) з 12.00 до 13.00

Послуга надається ЦНАП

ні

 

 

Директор департаменту

аналітичної і правової роботи,

міжвідомчої та міжнародної взаємодії                                                 В.В. Полянський

 

Про службу
Новини
Головне
Семінари
Фото-галерея
Протокольні рішення
Регуляторна політика
Адміністративні послуги
Посвідчення про реєстрацію
Висновок на переговори
Висновок на тимчасове ввезення/вивезення
Висновок на транзит
Дозвіл на експорт/імпорт
Міжнародний імпортний сертифікат
Атестація СВФЕК
Повноваження на здійснення діяльності щодо попередньої ідентифікації товарів у галузі державного експортного контролю
Експортний контроль
Обсяги міжнародних передач озброєнь
Громадська рада
Матеріали громадської ради
Для громадськості
Публічна інформація
Нормативна база
Правила доступу
Звернення громадян
Консультація з громадскістю
Річний орієнтований план проведення консультацій
Антикорупційна діяльність
Внутрішній аудит
Структура
Система ВФЕК
Банер
Телефони для зв'язку
ГОЛОВНЕ
Фотогалерея
Новини
Презентації
Експортний контроль