1.2 Нормативно-правові засади діяльності ДСЕКУ

Правові засади діяльності

Державної служби експортного контролю України

 

Державна служба експортного контролю України у своїй діяльності керується Конституцією України, іншими законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, а також міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України. Такими актами є:

 

Закони України

Закон України "Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання", 2003 р.

Цей Закон регулює діяльність, пов'язану з державним контролем за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання, з метою забезпечення захисту національних інтересів України, дотримання нею міжнародних зобов'язань щодо нерозповсюдження зброї масового знищення, засобів її доставки, обмеження передач звичайних видів озброєння, а також здійснення заходів щодо недопущення використання зазначених товарів у терористичних та інших протиправних цілях;

Митний кодекс України, 2012 р.;

 

Закон України "Про державну службу", 2015 p.;

Закон України "Про центральні органи виконавчої влади", 2011 р.;

Закон України "Про Кабінет Міністрів України", 2014 р.;

Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (ст. 20), 1991 р.;

Закон України "Про міжнародні договори України", 2004 р.;

Закон України "Про санкції", 2014 р.;

Закон України "Про державну таємницю", 1994 р.;

 

Міжнародні Угоди та домовленості в сфері нерозповсюдження та експортного контролю

 Договір про нерозповсюдження ядерної зброї (від 01.07.1968, ратифікований Законом України від 16.11.1994 № 248/94-ВР);

Конвенція про заборону розробки, виробництва та накопичення бактеріологічної і токсинної зброї та її знищення (1975 р.);

Конвенція про заборону розробки, виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї (від 13.01.1993, ратифікована Законом України від 16.10.1998 № 187-XIV);

Угода між Україною та Міжнародним агентством з атомної енергії про застосування гарантій у зв'язку з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї (від 21.09.1995. ратифікована Законом України від 17.12.1997 № 737/97-ВР);

Додатковий протокол до Угоди між Україною та Міжнародним агентством з атомної енергії про застосування гарантій у зв'язку з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї (від 15.08.2000, ратифікований Законом України від 16.11.2005 № 3092-IV);

Гаазький кодекс поведінки проти розповсюдження балістичних ракет;

 

Керівні принципи та списки товарів, що підлягають експортному контролю, наведених нижче міжнародних режимів експортного контролю:

Вассенаарська домовленість;

Режим контролю за ракетними технологіями;

Група ядерних постачальників;

Комітет Цангера;

Австралійська Група.

 

Акти Президента України

Указ від 21.04.1999 № 422 "Про заходи щодо вдосконалення військово-технічного співробітництва України з іноземними державами”;

Указ від 20.03.2002 № 276 "Про розмежування повноважень центральних органів виконавчої влади у сфері військово-технічного співробітництва з іноземними державами”;

Указ від 15.11.2012 № 637 "Про План заходів на 2012 - 2021 роки щодо забезпечення виконання Україною зобов'язань за Конвенцією про заборону розробки, виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї та про її знищення";

Указ від 27.08.2014 № 691 "Про рішення Ради національно безпеки і оборони України від 27.08.2014 "Про заходи щодо удосконалення державної військово-технічної політики";

Указ від 24.09.2014 № 744 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28.08.2014 "Про невідкладні заходи щодо захисту України та зміцнення її обороноздатності";

Указ від 28.08.2015 № 522 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28.08.2015 "Про військово-технічне співробітництво України з окремими державами";

Указ від 11.12.2015 № 695 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11.12.2015 "Про внесення зміни до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28.08.2015 "Про військово-технічне співробітництво України з окремими державами";

 

Акти Кабінету Міністрів України

постанова від 31.03.2015 № 159 "Про затвердження Положення про Державну службу експортного контролю України";

постанова від 12.07.1999 № 1228 "Про надання суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності повноважень на право здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення а товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю";

постанова від 15.07.1997 № 767 "Про затвердження Положення про порядок проведення експертизи в галузі державного експортного контролю";

постанова від 17.07.2003 № 1080 "Про затвердження Порядку державної атестації системи внутрішньофірмового експортного контролю, створеної суб'єктом здійснення міжнародних передач товарів";

постанова від 20.11.2003 № 1807 "Про затвердження Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення";

постанова від 27.05.1999 № 920 "Про затвердження Положення про порядок надання гарантій та здійснення державного контролю за виконанням зобов`язань щодо використання у заявлених цілях товарів, які підлягають державному експортному контролю";

постанова від 13.07.2011 № 746 "Про затвердження Порядку справляння   плати за надання платних адміністративних послуг з оформлення та видачі документів  у галузі державного експортного контролю і  переліку платних адміністративних послуг, що надаються Державною службою експортного контролю, та розміру плати за їх надання";

постанова від 28.01.2004 № 86 "Про затвердження Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання";

постанова від 06.06.2012 № 500 "Про затвердження Порядку державного експортного контролю за проведенням переговорів, пов’язаних з укладенням зовнішньоекономічних договорів (контрактів) щодо здійснення експорту товарів";

постанова від 08.06.1998 № 838 "Про затвердження Положення про порядок надання суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності повноважень на право здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення та товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю";

постанова від 18.07.1997 № 771 "Про забезпечення діяльності  Державної служби експортного контролю України” (Держекспортконтроль правонаступник Експертно-технічного   комітету при Кабінеті Міністрів України, АСЕК, НДР);

постанова від 07.02.2001 № 109 "Про затвердження Положення про порядок підготовки національних декларацій згідно з Конвенцією про заборону розробки, виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї та про її знищення";

постанова від 17.11.2010 № 1057 "Про затвердження переліку пунктів пропуску через державний кордон, через які здійснюється переміщення товарів військового призначення та ядерних матеріалів";

постанова від 18.07.2007 № 950 "Про затвердження Регламенту Кабінету Міністрів України";

розпорядження від 11.09.2014 № 829 "Про пропозиції щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів";

розпорядження від 20.11.2003 № 690 "Про вдосконалення механізму здійснення контролю за міжнародними повітряними перевезеннями товарів військового призначення та подвійного використання".

 

Накази  Мінекономрозвитку,  Держекспортконтролю

Наказ Мінекономрозвитку від 23.01.2013 № 61 "Про затвердження Порядку взаємодії міністерства економічного розвитку і торгівлі України з центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра економічного розвитку і торгівлі України" (реєстр.№ 246/22778 від 12.02.2013);

Наказ Мінекономрозвитку від 16.12.2013 № 1490 "Про затвердження Порядку розгляду справ про порушення юридичними особами вимог законодавства в галузі державного експортного контролю" (реєстр.№ 101/24878 від 12.02.2013);

Наказ Мінекономрозвитку від 17.01.2014 № 74 "Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення в галузі державного експортного контролю" (реєстр.№ 304/25081 від 17.02.2014);

Наказ Мінекономрозвитку від 23.01.2019 № 68 "Про затвердження Інструкції щодо заповнення заяви про отримання повноважень на право здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення та товарів, які містять відомості. що становлять державну таємницю"(реєстр. № 174/33145 від 20.02.2019);

Наказ Держекспортконтролю від 09.01.2004 № 5 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення заяв щодо отримання дозвільних документів, документів про гарантії та інше" (реєстр. № 90/8689 від 21.01.2004);

Наказ Держекспортконтролю від 29.11.2004 № 355 "Про затвердження Інструкції про порядок оформлення і використання дозвільних документів у галузі державного експортного контролю” (реєстр. № 1576/10175 від 13.12.2004);

Наказ Держекспортконтролю від 05.10.2009 № 86 "Про затвердження форми висновку щодо можливості проведення переговорів, форм звітів та встановлення строків звітності" (реєстр. № 994/17010 від 28.10.2009);

Наказ Держекспортконтролю від 15.03.2006 № 82 "Про затвердження Інструкції про порядок надання юридичним особам повноважень на проведення недержавної експертизи товарів у галузі державного експортного контролю" (реєстр. № 345/12219 від 29.03.2006);

Наказ Держекспортконтролю від 27.04.2009 № 31 "Про затвердження Інструкції про реєстрацію в Держекспортконтролі суб’єктів підприємницької діяльності України як суб’єктів здійснення міжнародних передач товарів” (реєстр. № 637/16653 від 15.07.2009);

 

 Внутрішні накази Держекспортконтролю

від 23.04.2004 № 126 "Про затвердження форми контрольної картки щодо оформлення дозволу (висновку чи державних гарантій) та вимог до проведення експертизи при розгляді заяв щодо експорту СЗЛО до країн-членів ЕКОВАС";

від 17.07.2006 № 248 "Про затвердження Інструкції про порядок підготовки та надання звітності у відповідності до міжнародних зобов’язань України стосовно надання дозволів на право здійснення міжнародних передач, відмов у наданні дозволів та фактично здійснених передач окремих категорій товарів військового призначення та подвійного використання";

від 17.05.2016 № 42 "Про затвердження інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг. що надаються Державною службою експортного контролю України".