Нормативна база

 

 

Конституція України вiд 28.06.1996 № 254к-96-ВР

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%25D0%25BA/96-%25D0%25B2%25D1%2580

Закон України вiд 16.04.1991 № 959-XII „Про зовнішньоекономічну діяльність”

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/959-12

Закон України від 20.02.2003 № 549-ІV „Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання”(із змінами)”

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/549-15

Закон України від 10.12.2015 № 889-VIII „Про державну службу”

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19

Закон України від 21.01.1994 № 3855-XIІ „Про державну таємницю”

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3855-12

Закон України від 14.08.2014 №1644-VII „Про санкції”

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1644-18

Указ Президента України від 05.03.2007 № 180 „Про міжвідомчу комісію з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю”

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/180/2007

Указ Президента України від 24.12.2002 р. № 1207 „Про додаткові заходи щодо вдосконалення контролю у сфері міжнародного військово-технічного співробітництва”

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1207/2002

Указ Президента України від 15.07.1999 р. № 861 „ Про порядок встановлення (скасування) обмежень на експорт товарів відповідно до міжнародних зобов’язань України”

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/861/99

Постанова КМУ від 31.03.2015 № 159 „Про затвердження Положення про Державну службу експортного контролю України”

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/159-2015-%D0%BF

Постанова КМУ від 06.06.2012 № 500 „Про затвердження Порядку державного експортного контролю за проведенням переговорів, пов’язаних з укладенням зовнішньоекономічних договорів (контрактів) щодо здійснення експорту товарів”

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/500-2012-%D0%BF

Постанова КМУ від 13.07.2011 № 746 „Про затвердження Порядку справляння плати за надання платних адміністративних послуг з оформлення та видачі документів у галузі державного експортного контролю і переліку платних адміністративних послуг, що надаються Державною службою експортного контролю України, та розміру плати за їх надання”.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/746-2011-%D0%BF

Постанова КМУ від 12 .07.1999 р. № 1228 „Про надання суб'єктам господарювання повноважень на право здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення та товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю”

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/838-98-%D0%BF

Постанова КМУ від 15.07.1997 р. № 767 „Про затвердження Положення про порядок проведення експертизи в галузі державного експортного контролю”

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/767-97-%D0%BF

Постанова КМУ від 17.07. 2003 р. № 1080 „Про затвердження Порядку державної атестації системи внутрішньофірмового експортного контролю, створеної суб’єктом здійснення міжнародних передач товарів

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1080-2003-%D0%BF

Постанова КМУ від 20.11.2003 р. № 1807 „Про затвердження Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення”

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1807-2003-%D0%BF

Постанова КМУ від 27.05.1999 р. № 920 „Про затвердження Положення про порядок надання гарантій та здійснення державного контролю за виконанням зобов‘язань щодо використання у заявлених цілях ...”

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/920-99-%D0%BF

Постанова КМУ від 08.06.1998 р. № 838 „Про затвердження Положення про порядок надання суб'єктам господарювання повноважень на право здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення та товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю”

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/838-98-%D0%BF

Постанова КМУ від 28.01.2004 р. № 86 „Про затвердження Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання”

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/86-2004-%D0%BF

Розпорядження КМУ від 20.11.2003 р. № 690 „Про вдосконалення механізму здійснення контролю за міжнародними повітряними перевезеннями товарів військового призначення та подвійного використання” (із змінами, внесеними ПКМУ від 14.05.2008 №464)

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/690-2003-%D1%80

Наказ Держекспортконтролю від 09.01.2004 № 5 „Про затвердження Інструкції про порядок заповнення заяв щодо отримання дозвільних документів, документів про гарантії та інше...”  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0090-04

Наказ Держекспортконтролю від 29.11.2004 № 355 „Про затвердження Інструкції про порядок оформлення і використання дозвільних документів у галузі державного експортного контролю

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1576-04

Наказ Держекспортконтролю та НКАУ від 16.12.2004 № 371/334 „Про затвердження Положення про порядок залучення представництв генерального замовника – Національного космічного агентства України до виконання робіт...”

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1659-04

Наказ Мінекономрозвитку від 23.01.2019 № 68 "Про затвердження Інструкції щодо заповнення заяви про отримання повноважень на право здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення та товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20.02.2019 за № 174/33145

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0174-19

Наказ Держекспортконтролю України від 15.03.2006 № 82 „Про затвердження Інструкції про порядок надання юридичним особам повноважень на проведення недержавної експертизи товарів у галузі державного експортного контролю”

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0345-06

Наказ Держекспортконтролю України від 17.11.2006 № 412 „Про затвердження Методичних рекомендацій щодо створення суб’єктами здійснення міжнародних передач товарів систем внутрішньофірмового експортного контролю”  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0345-06

Наказ Держекспортконтролю від 27.04.2009 № 31 „Про затвердження Інструкції про реєстрацію в Держекспортконтролі суб’єктів підприємницької діяльності України як суб’єктів здійснення міжнародних передач товарів”

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0637-09

Наказ Держекспортконтролю від 05.10.2009 № 86 „Про затвердження форми висновку щодо можливості проведення переговорів, форм звітів та встановлення строків звітності”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.10.2009 за № 994/17010

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0994-09

Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі від 16.12.2013 № 1490 „Про затвердження Порядку розгляду справ про порушення юридичними  особами вимог законодавства в галузі державного експортного контролю”

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0101-14

Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі від 27.01.2014 № 74 „Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення в галузі державного експортного контролю”  

 

Договір про всеосяжну заборону ядерних випробувань (ратифіковано Законом України № 2107-ІІІ від 16.11.2000 р.)

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_372

Угода між Державною службою експортного контролю України і Міністерством комерції Китайської Народної Республіки про застосування імпортних сертифікатів від 14.10.2003 р.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/156_047

Меморандум про взаєморозуміння між Державною службою експортного контролю України і Міністерством комерції Китайської Народної Республіки щодо налагодження співробітництва в галузі експортного контролю від 14.10.2003 р.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/156_046/print